Planeerimise digipööre – Euroopa riikide jaoks loomulik ja vajalik muutus

Triin Lepland
planeeringute osakonna juhataja asetäitja
Tartu Planeerimiskonverentsi rahvusvahelise sessiooni juht

Eestis on valmimas planeeringute andmekogu, mis hakkab peatselt koondama kõikide maismaal ja merealal kehtivate planeeringute andmeid. Tänases digimaailmas tundub loomulik, et planeeringuinfo on elektrooniliselt olemas, lihtsasti käsitsetav ja ühilduv muude andmekeskkondadega.

Ent digiajastu ei eksisteeri ainult Eestis – kui kaugel me võrreldes teiste riikidega täna oleme?

Loe edasi »

Süsiniku piirimeede – mis see on, miks vajalik ja kuidas mõjutab Eesti majandust

Velda Buldas, Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika peaspetsialist

Euroopa Liit on välja tulnud mahuka kliima- ja energiameetmete paketiga “Eesmärk 55”, mille üheks osaks on süsinikdioksiidi kohandusmehhanism. Selle peamiseks eesmärgiks on mitmesuguste meetmete kaudu vähendada teatud kaupade tootmisjälge nii EL-is kui kolmandates riikides.

Kirjutan järgnevas postituses lahti, mida see mehhanism endas täpsemalt kujutab, kuidas on see seotud heitkogustega kauplemise süsteemiga ning millised on selle võimalikud mõjud Eesti majandusele.

Arutelud vastava EL eelnõu üle on alles käimas ja enne meetme vastuvõtmist võib seal nii mõnigi asi veel ka muutuda.

Loe edasi »

Planeerimises aitab „päriselt“ kaasamine vältida hilisemaid probleeme

Katri-Liis Ennok
planeeringute osakonna juhataja

Igapäevapraktikas näeb tihtilugu, et planeerimisametnikud täidavad vaid kaasamise miinimumnõudeid ja seda vahel ka täiesti objektiivsetel põhjustel. Vajadus oleks aga panustada enam ja teadlikumalt. Miks? Sest tegelikele vajadustele mittevastavast kaasamisest saavad tihti alguse probleemid – menetluse venimine, kogukonna protestid, mitmekordne kooskõlastamise vajadus jne. Kui kaasamine pole menetluses olnud sisuline, kanduvad probleemid tihtipeale edasi ka loamenetlusse.

Sestap on Rahandusministeeriumi eestvedamisel valminud kaasamise meelespea, mis on ennekõike suunatud omavalitsuse ametnikele, kes detailplaneeringute menetluses teemaga kokku puutuvad.

Loe edasi »

Sõjalise konflikti mõju Eesti majandusele ja toormeturgudele

Raoul Lättemäe, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja

Eesti majandust võib Kremli agressioon Ukraina suhtes mõjutada kolmel moel. Esiteks väheneb sanktsioonide, vastusanktsioonide ja sõjategevuse tõttu kaupade ja teenuste eksport ja import Venemaalt, Valgevenest ja Ukrainast. Teiseks mõjutab meid maailma finants- ja toormeturgudel ning maailmamajanduses toimuv. Ning kolmandaks kahjustab sõjategevus kindlustunnet maailmas, Euroopas ning Venemaaga piirnevates riikides.

Loe edasi »

Uurimistöö annab vastuse: kuidas uue meetodiga pensionifondide tootlust mõõta?

2021. aastal toimus juba kümnendat aastat üliõpilaste arvestusalaste uurimistööde konkurss, mille üks korraldajatest on rahandusministeerium. Eriauhinna uudse ja huvitava arvestusalase teemakäsitluse eest pälvis TalTechi tudeng Margarita Vladimirskaja, kes uuris võimalust Eestis küllaltki uudsel meetodil mõõta teise pensionisamba tootlust.

Margarita Vladimirskaja pälvis arvestusala uurimistööde konkursil eriauhinna

Laias maailmas on andmeraja analüüs ehk DEA (data envelopment analysis) üsna levinud, ent Eestis pole see Vladimirskaja sõnul väga tuntav ning tootluse hindamisel seda eriti kasutatud pole. Tegu on andmetel põhineva meetodiga, mille keskmes on niinimetatud otsustusüksused ehk DMUd, mis tegelevad sisendite muutmisega väljunditeks. Igale otsustusüksusele leitakse mudeli järgi efektiivsusnäitaja. Meetodi algne idee on pärit viiekümnendatest, tänapäevase kuju sai see seitsmekümnendate lõpus.

Loe edasi »

Kohaliku volikogu saadiku koondportree

Rachel Sarapuu
kohalike omavalitsuste poliitika osakonna praktikant

Eelmise aasta sügisel valisime oma kohalikesse volikogudesse kokku 1717 inimest. Milline on see keskmine saadik, kellele Eesti inimeste poolt usaldati tulevaks neljaks aastaks kohaliku elu juhtimise mandaat?

Selgub, et keskmine volinik on kõrgharitud keskealine mees, kes üsna tõenäoliselt valimiste ajal oma parteilise kuuluvusega vangerdama kipub.


Loe edasi »

Ülevaade: kas ja kui palju on energiahindade kallinemine toonud riigile lisaraha?

2021. aasta sügisel algas energiahindade kallinemine, mis tähendas märkimisväärset inflatsiooni kiirenemist. Riigi vaatest tähendab see mõnevõrra suuremaid maksulaekumisi, mille maht jääb siiski tunduvalt alla hinnatõusu leevendamiseks käivitatud toetuste maksumusele.

Detsembris oli Eestis tarbijahindade kasv 12,2% aastatagusega võrreldes, millest ligikaudu 60% tulenes energia kallinemisest. Globaalselt on hinnatõusu taga nii koroonakriisist taastumisega seotud optimism majandus ja suurenenud nõudlus, kuid ka gaasimahutite madal täitumus Euroopas.

Eesti detsembrikuiste elektrihinna tippude taga oli mitme asjaolu kokkulangemine: elektridefitsiit, kõrge gaasi hind ning ka tavapärasest veidi külmem ilm. Detsembri algupoolel oli Balti piirkonnas korraga hoolduses  neli elektrijaama, sealhulgas rikke tõttu ka Auvere jaam.

Eesti sõltub väga palju mujal Euroopas ja maailmas toimuvast. Energia hinnataseme püsivamat langust ei ole oodata enne kütteperioodi lõppu. 

Loe edasi »

Fondipension – mis ja kellele?

Kertu Fedotov
finantsteenuste poliitika osakonna nõunik

Nii teise kui kolmanda samba puhul on igaühe enda otsustada, kuidas kogutud raha pensionieas välja võtta. Valida saab eluaegse või tähtajalise pensioni, vajadusel saab raha ka korraga või osade kaupa välja võtta.

Loe edasi »

KOKS uueneb: mida on kavas seal muuta?

Sulev Valner
regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik
KOKSi revisjoni projektijuht


Kaks kuud tagasi valisime kõik uusi kohalikke volikogusid. Need 1717 tublit inimest, kes Eesti 79 valla ja linna volikogudes nüüd järgmised neli aastat kohalikku elu juhivad, teevad seda suuresti kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) reeglistiku alusel. Seega tegu on olulise seadusega, mis seab üldised raamid omavalitsuse töö korraldamisele.


KOKS on pärit aastast 1993. Tõsi, vanus pole ühe seaduse puhul tingimata probleem. Näiteks põhiseadus, mis valdade ja linnade rolli ühiskonnaelu korraldamisel sõnastab, on meil veel pisut vanem ja toimib päris hästi. Siiski on viimase paari aasta jooksul toimunud Rahandusministeeriumi eestvedamisel protsess, mida oleme nimetanud KOKSi revisjoniks ja mille käigus on koos eksperdikomisjoniga see seadus osade kaupa põhjalikult ette võetud ja üle vaadatud. Eks ole vahepeal ju toimunud ka haldusreform. Ning omavalitsuste elu on 30 aastaga päris palju muutunud, mis on toonud kaasa ka vajaduse regulatsioone kaasajastada.

Loe edasi »

Tõdemused, mis viisid meid parema mereplaneeringuni

Triin Lepland
planeeringute osakonna juhataja asetäitja

Rõõm on tõdeda, et Eesti esimene üleriigiline mereala ruumiline planeering on valmis saanud. Seaduse järgi kuulub mereala riigile ja nii on olnud planeeringu valmimise koordinaatoriks rahandusministeerium, kaasates protsessi maksimaalselt kõiki asjaomaseid huvigruppe arendajatest looduskaitsjateni ning kaluritest sukeldumisfännideni. Kolm aastat väldanud tihe koostöö on vilja kandnud –täna on lõpplahendus meie ees. Lahenduse ja mõjude hindamise kohta saab veel 8. detsembrini arvamust avaldada (e-postile info@fin.ee).

Mereplaneering annab juhised, kuidas järgmisel 15 aastal meie mereruumis tegutseda võib, pakkudes erinevate merekasutusvaldkondade puhul tervikpilti ning andes konkreetse raamistiku tingimuste ja suuniste näol.

Loe edasi »