Tõdemused, mis viisid meid parema mereplaneeringuni

Triin Lepland
planeeringute osakonna juhataja asetäitja

Rõõm on tõdeda, et Eesti esimene üleriigiline mereala ruumiline planeering on valmis saanud. Seaduse järgi kuulub mereala riigile ja nii on olnud planeeringu valmimise koordinaatoriks rahandusministeerium, kaasates protsessi maksimaalselt kõiki asjaomaseid huvigruppe arendajatest looduskaitsjateni ning kaluritest sukeldumisfännideni. Kolm aastat väldanud tihe koostöö on vilja kandnud –täna on lõpplahendus meie ees. Lahenduse ja mõjude hindamise kohta saab veel 8. detsembrini arvamust avaldada (e-postile info@fin.ee).

Mereplaneering annab juhised, kuidas järgmisel 15 aastal meie mereruumis tegutseda võib, pakkudes erinevate merekasutusvaldkondade puhul tervikpilti ning andes konkreetse raamistiku tingimuste ja suuniste näol.

Loe edasi »

Ida-Viru õiglane üleminek – mis on tehtud ja mis ootab ees?

Ivan Sergejev
Ida-Viru õiglase ülemineku koordinaator
 • 1. novembrini saab teha ettepanekuid, kuidas kasutada üleminekufondi 354 miljonit eurot;
 • fondi toetusvoorud avanevad järgmisel aastal;
 • eelkõige pakub üleminek arenguvõimalust!

Euroopa Liit on otsustanud jõuda 2050. aastaks kliimaneutraalsuseni, mis tähendab, et selleks aastaks peab meil fossiilkütuste kasutamine energia tootmiseks olema viidud nulli. Eestis saab sellest mõjutatud enim Ida-Viru regioon kui peamine energeetikasektori põlevkivi töötleja.
Selleks, et toetada majandust, inimesi ja keskkonda piirkondades, mida ootavad protsessis ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed, on Euroopa Liidus loodud nn õiglase ülemineku fond, kust Eesti saab üleminekutegevusteks toetust. Kui kaugel me üleminekuprotsessiga oleme?

Loe edasi »

Справедливый переход Ида-Вирумаа – что сделано и что предстоит?


Иван Сергеев
Координатор процесса справедливого перехода Ида-Вирумаа
 • до 1 ноября ожидаются предложения по использованию средств фонда справедливого перехода в размере 354 миллиона евро;
 • туры приема ходатайств откроются в следующем году;
 • инструменты фонда справедливого перехода – это, прежде всего, возможность для развития!

Европейский союз – и Эстония в том числе – принял решение о достижении к 2050 году климатической нейтральности. Это означает, что к 2050 году мы должны будем свести использование ископаемых видов топлива в производстве энергии практически к нулю.

В Эстонии это окажет наиболее значительное социально-экономическое влияние на регион Ида-Вирумаа, где сосредоточен наш сланцевый сектор.
В целях поддержки экономики, жителей и окружающей среды в таких регионах, как Ида-Вирумаа, в Европейском союзе был создан так называемый «фонд справедливого перехода». Чтобы получить поддержку из этого фонда, в данный момент идет подготовка соответствующего документа – плана справедливого перехода.
Каков статус подготовки на данный момент?

Loe edasi »

10 põhjust, miks võtta II sambast lahkumise avaldus tagasi

Kertu Fedotov, kindlustuspoliitika osakonna nõunik

Raha kogumine II sambas on sellest aastast vabatahtlik. Enamik II sambaga liitunuist jätkab pensioni kogumist, kuid osa on ka sambast lahkumise valinud. Avaldust kogumise lõpetamiseks ja raha väljavõtmiseks saab iseenesest esitada kogu aeg, aga väljamaksed tehakse alati kas jaanuaris, mais või septembris. Nii tehaksegi esimesed väljamaksed II sambast lahkujatele nüüd septembris. Kui oled sellise avalduse teinud, siis kuni juuli lõpuni saad oma avalduse vajadusel veel ka tagasi võtta. Miks kaaluda avalduse tagasivõtmist? 

Loe edasi »

Maa hindamine ei too enamikule inimestest kaasa muutusi

Sulev Liivik,
kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

Eraisikud, ettevõtted, omavalitsused ja riik vajavad maade hinna kohta õiget infot, et tehingud ja maksustamine saaksid toimuda maa väärtusega kooskõlas. Järgmine maa hindamine viiaksegi läbi 2022. aastal ning uued maahinnad hakkavad kehtima 2024. Keda see aga tegelikult puudutab?

Maade hindamine uute maksumääradega ei mõjuta koduomanikke. Seaduses säilib kodualuse maa maksuvabastus nii, nagu see 2012. aastal kehtestati. Kodusaluse maa maksuvabastust hoopis laiendatakse maadele, mis on nii elamu- kui ärimaa otstarbega üheskoos. See tähendab, et kui kortermaja esimesel korrusel asub näiteks äripind, siis seaduse vastuvõtmisel ei pea selle maja korteriomanikud alates 2024. aastast ärimaa osa eest enam maamaksu maksma. See muudatus mõjutab umbes 9700 kodu.

Loe edasi »

Ülevaade: kuidas on koroonakriis mõjutanud Eesti teenuste eksporti?

 • Teenuste eksport on Eestis geograafilise eelise ning tugeva äri ja IKT sektori tõttu tunduvalt suurem kui EL-is.
 • Viimasel kahel kümnendil on toimunud selge nihe veo- ja reisiteenuste kesksest teenuste sektorist kõrgema lisandväärtusega teenuste kasuks, seda nii Eestis kui Euroopas laiemalt.
 • IKT sektor on buumimas mitmetes EL riikides. Kuigi Eesti tutvustab end maailmale õigustatult IT eduloona, näitavad KIE riigid veel kiiremat kasvu ning on hakanud meile kuklasse hingama.
 • Eesti on viimastel aastatel välisturgudel edukas olnud. Vaatamata kulusurvetele on nii Eesti kaupade kui teenuste turuosa välisturgudel suurenenud.  
 • Koroonakriisi aeg on aga põhjustanud K-tähe kujulise arengu – kui kaupade eksport on kiirelt taastunud, siis teenuste eksport on turismi suure osakaalu tõttu majanduses kannatanud rohkem kui EL-is keskmiselt.
 • Siseturismi osatähtsus kogu turismis on Eestis OECD riikide üks madalamaid, ehk piiride suletuse korral ei kompenseeri siseturismi elavnemine välisturistide kulutuste vähenemist. 
 • IKT ja äriteenuste eksport on kriisist hoogsamalt taastunud, kuid see ei ole suutnud kompenseerida turismitulude sügavat langust.
 • Tulenevalt välisturismi suurest osakaalust tähendab piiride avanemine ja reisimise taastumine 2022. aastal teenuste ekspordi kiiremat kasvu kui Euroopas laiemalt ning ühtlasi teenuste turuosa suurenemist välisturgudel. 
Kristjan Pungas, rahandusministeeriumi analüütik
Loe edasi »

Riigi rahapesu riske tuleb teadvustada ja riskiisu juhtida

Toomas Vapper,
Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja

Ettevõtliku ühiskonna arendamiseks, mis põhineb ausal ja innovaatilisel konkurentsil, on tähtis tõkestada Eesti majandusruumi ärakasutamist rahapesuks. Turvalise ühiskonna arendamiseks on oluline tõkestada selle kasutamist terrorismi rahastamiseks. Selleks peab Eesti ärikeskkond olema läbipaistev ja usaldusväärne. Meie tänased rahapesu ja terrorismi rahastamise tõrjesüsteemid tulevad peaasjalikult vastavasisulisest rahvusvahelisest raamistikust. Ja ehkki me väikese riigina peame hoolikalt jälgima nende tõrjesüsteemide kulutõhusat ülesehitust, on meie esmaseks ülesandeks nii siseriiklikult kui rahvusvahelises koostöös nende toimimise tulemuslikkuse tagamine.

Loe edasi »

Ülevaade: mida tasub teada majandusaasta aruandest, kuidas seda koostada ja esitada?

Iga ettevõte peab esitama kuus kuud pärast majandusaasta lõppu äriregistrile aruande – ka siis, kui aktiivset äritegevust ei toimu. Aruande õigeaegne esitamine on tähtis nii ettevõtjale kui riigile.

Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik Mirjam Suurekivi

Millal aruanne esitada tuleb ja millal pihta hakata?

Aruanne tuleb äriregistrile esitada kuus kuud pärast majandusaasta lõppu. Üldjuhul kestab majandusaasta 12 kuud ning enamiku Eesti ettevõtete puhul langeb see kokku kalendriaastaga. See tähendab, et valdav osa firmasid peab aruande esitama 30. juuniks.

Loe edasi »

Kui täpne on riigi majandusprognoos ja kuidas seda tehakse?

Põhjalik ja hea planeerimine vähendab ootamatusi ning probleeme. Nii toimetab ka riik – riigieelarve, muude asutuste eelarved ja mitmed plaanid pannakse paika meie regulaarselt koostatud, kindlatest näitajatest koosnevast ning järjepideva metoodika aluselt tehtud prognoosi järgi. Kui täpne see õigupoolest on ja kuidas prognoos kokku pannakse?

Erki Lõhmuste, makromajanduse talituse juhataja
Risto Kaarna, fiskaalpoliitika osakonna juhativanalüütik

Loe edasi »