Rubriik: pensionid

Kuidas teisest sambast pensioniraha välja makstakse?

Kertu Fedotov, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Alguseks üks meeldetuletus – kohustuslik kogumispension (II sammas) on Eesti riikliku pensionikindlustussüsteemi osa, see on loodud toeks riiklikule pensionisambale (I sammas) ja peab töötama samade eesmärkide saavutamise nimel – et inimesed saaksid piisavat pensioni (sotsiaalne jätkusuutlikkus) ja et jätkuks raha nende pensionide väljamaksmiseks (finantsiline jätkusuutlikkus). Kui inimene käib tööl, panustab […]

Pensionifondide valitsemistasud langesid

Tõnu Lillelaid, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist Pärast rahandusministri määruse jõustumist on langenud kõigi kohustuslike pensionifondide valitsemistasud, keskmine valitsemistasu on praegu 1,24 protsenti. Möödunud aastal muudeti määrust, mis reguleerib II samba pensionifondide valitsemistasude sõltumist pensionifondide varade väärtusest. II samba pensionifondide valitsemistasud sõltuvad edaspidi kõikide sama fondivalitseja valitsetavate pensionifondide mahtude summast erinevalt siiamaani kehtinud süsteemist, kus valitsemistasu […]

Millistesse Eesti varadesse pensionifondid investeerivad?

Tõnu Lillelaid, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist II samba varadest investeeritakse Eestisse riikidest kõige rohkem –  22 protsenti. Samas moodustavad 72 protsenti nendest investeeringutest hoiused ja arvelduskontod. Rahas on Eestisse tehtud investeeringud kokku 489 miljonit eurot, sellest kontod ja hoiused 350 miljonit eurot. Kuhu on investeeritud ülejäänud 139 miljonit? Suurima osa sellest 139 miljonist eurost moodustavad […]

Kaks vaadet II pensionisamba tootlusele

Tõnu Lillelaid, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist Rahandusministeeriumis valmis märtsis järjekordne riikliku vanaduspensioni, kohustusliku kogumispensioni ja vabatahtliku kogumispensioni statistika kokkuvõte. Kokkuvõtte rõhuasetus on küll eelkõige II ja III sambal, kuid kuna II sammas on I samba oluline osa, siis on põgusalt käsitletud ka I sammast. Statistika kokkuvõte on kättesaadav siit. All järgneb selle kokkuvõtte põhjal tehtud ülevaade […]