Pensionifondide valitsemistasud langesid

Tõnu Lillelaid, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist

T6nu-Lillelaid_DSC21682

Pärast rahandusministri määruse jõustumist on langenud kõigi kohustuslike pensionifondide valitsemistasud, keskmine valitsemistasu on praegu 1,24 protsenti.

Möödunud aastal muudeti määrust, mis reguleerib II samba pensionifondide valitsemistasude sõltumist pensionifondide varade väärtusest. II samba pensionifondide valitsemistasud sõltuvad edaspidi kõikide sama fondivalitseja valitsetavate pensionifondide mahtude summast erinevalt siiamaani kehtinud süsteemist, kus valitsemistasu sõltus ainult sama fondi mahust. Täpsemalt kirjeldasime muudatust ühes varasemas sissekandes.

Kuna määruse muudatuse tulemusel alanesid II samba pensionifondide valitsemistasud 2015. aasta augustis, siis on õige aeg üle vaadata määruse täpsem mõju. Allolevas tabelis on võrreldud pensionifondide valitsemistasusid 2014. aasta lõpus ja 2015. aasta augustis. Swedbanki kui suurima mahuga fondide keskmine valitsemistasu langes 1,31 protsendilt 1,00 protsendini. Järgnesid LHV ja SEB fondid, kus langus oli keskmiselt 0,21 ja 0,1 protsendipunkti. Nordea ja Danske kui mõnevõrra väiksemate mahtudega fondivalitsejate tasude langus jäi 0,04 protsendipunkti juurde.

2014 2015 august
Swedbank Pensionifond K1 0,90% 0,62%
Swedbank Pensionifond K2 1,40% 0,97%
Swedbank Pensionifond K3 1,27% 1,03%
Swedbank Pensionifond K4 1,59% 1,03%
SEB Konservatiivne Pensionifond 0,95% 0,78%
SEB Optimaalne Pensionifond 1,30% 1,06%
SEB Progressiivne Pensionifond 1,31% 1,22%
SEB Energiline Pensionifond 1,70% 1,39%
Kohustuslik Pensionifond Danske Pension Intress 0,70% 0,65%
Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 25 1,45% 1,35%
Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 1,76% 1,72%
LHV Pensionifond XS 0,90% 0,74%
LHV Pensionifond M 1,60% 1,31%
LHV Pensionifond XL 2,00% 1,64%
LHV Pensionifond S 1,20% 0,98%
LHV Pensionifond L 1,81% 1,64%
Nordea Pensionifond A Pluss 1,70% 1,60%
Nordea Pensionifond A 1,55% 1,51%
Nordea Pensionifond B 1,50% 1,42%
Nordea Pensionifond C 0,90% 0,85%

Swedbanki fondide keskmine valitsemistasu on nüüd ka konkurentsitult madalaim – 1,0 protsenti, talle järgneb SEB 1,18 protsendiga. Ülejäänud fondide valitsemistasud jäävad 1,5 protsendi lähedale. Turu keskmine valitsemistasu on praegu 1,24 protsenti ehk enam-vähem täpselt sama nagu prognoosisime määruse muutmise ajal. Toonaste prognooside kohaselt eeldame, et keskmine valitsemistasu langeb alla 1 protsendi aastal 2019 ning pikemas perspektiivis läheneb 0,5 protsendile.

Määruse kohaselt vähendatakse pensionifondide valitsemistasusid kord aastas 1. veebruaril. Järgmine vähendus toimubki seega 2016. aasta 1. veebruaril.

Täpsemalt on võimalik lugeda pensionifondide tasudest ka Pensionikeskuse koduleheküljelt