Rubriik: pensionid

Pensionifondide tasudest

Tõnu Lillelaid, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist 2018. aasta saabudes on taaskord sobiv hetk vaadata üle, mis on toimunud ja toimumas II samba tasude ja tootlustega. Enne statistika juurde minemist toome välja mõned muudatused, mis regulatsiooni poole pealt tasude valdkonnas 2018. aastal jõustusid. 1. Alates 2018. aasta 1. veebruarist sõltuvad pensionifondide tasud lisaks fondivalitseja poolt hallatavate […]

Ülevaade II pensionisamba väljamaksetest

Tõnu Lillelaid, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist Rahandusministeeriumil valmis märtsi lõpus järjekordne riikliku vanaduspensioni, kohustusliku kogumispensioni ja vabatahtliku kogumispensioni statistika kokkuvõte. Kokkuvõtte rõhuasetus on küll eelkõige II ja III sambal, kuid kuna II sammas on riikliku pensionikindlustuse osa, siis on põgusalt käsitletud ka I sammast. Statistika kokkuvõte on kättesaadav siin. Seekord toon blogis välja pensionifondide väljamaksed. II […]

Uus investeerimisfondide seadus toetab kapitali liikumist majandusse

Ardo-Heiki Ingar, rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna peaspetsialist. Majanduse sujuva vereringe jaoks on oluline, et raha pakkujatel ehk investoritel oleks võimalikult mugav ja turvaline raha ettevõtjatele pakkuda. Mida sujuvamalt on raha kaasamine kapitaliturul korraldatud, seda kergem on ettevõtjatel leida rahastust ning investoritel sobivaid investeerimisobjekte. Investeerimisfondi eesmärk ongi kollektiivses vormis koguda investorite raha ja investeerida see võimalikult […]

Miks ei saa teisest sambast pensioniraha korraga välja võtta?

Kertu Fedotov, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik  Paindlikke võimalusi oma kogutud pensioniraha kasutada pakub kolmas sammas, kus väljamaksete korralduses on pensionärile jäetud vabad käed. Seevastu kohustuslik kogumispension ehk II sammas on Eesti riikliku pensionikindlustussüsteemi osa, mis on loodud toeks riiklikule pensionile ehk I sambale ja peab töötama samade eesmärkide saavutamise nimel – et inimesed saaksid piisavat […]

Millal ja miks vahetada pensionifondi?

Tõnu Lillelaid, kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist Rahandusministeeriumil valmis märtsi lõpus järjekordne riikliku vanaduspensioni, kohustusliku kogumispensioni ja vabatahtliku kogumispensioni statistika kokkuvõte. Kokkuvõte on kättesaadav siit. Seekord vaatleme lähemalt fondide vahetamist. II sambas on võimalik valida 20 pensionifondi vahel, mida valitseb viis fondi. Pensionifondide vahel on võimalik liikuda kas sissemakseid suunates või pensionifondi osakuid vahetades. Sissemaksete suunamisel uude […]

Kuidas teisest sambast pensioniraha välja makstakse?

Kertu Fedotov, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Alguseks üks meeldetuletus – kohustuslik kogumispension (II sammas) on Eesti riikliku pensionikindlustussüsteemi osa, see on loodud toeks riiklikule pensionisambale (I sammas) ja peab töötama samade eesmärkide saavutamise nimel – et inimesed saaksid piisavat pensioni (sotsiaalne jätkusuutlikkus) ja et jätkuks raha nende pensionide väljamaksmiseks (finantsiline jätkusuutlikkus). Kui inimene käib tööl, panustab […]

Pensionifondide valitsemistasud langesid

Tõnu Lillelaid, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist Pärast rahandusministri määruse jõustumist on langenud kõigi kohustuslike pensionifondide valitsemistasud, keskmine valitsemistasu on praegu 1,24 protsenti. Möödunud aastal muudeti määrust, mis reguleerib II samba pensionifondide valitsemistasude sõltumist pensionifondide varade väärtusest. II samba pensionifondide valitsemistasud sõltuvad edaspidi kõikide sama fondivalitseja valitsetavate pensionifondide mahtude summast erinevalt siiamaani kehtinud süsteemist, kus valitsemistasu […]

Millistesse Eesti varadesse pensionifondid investeerivad?

Tõnu Lillelaid, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist II samba varadest investeeritakse Eestisse riikidest kõige rohkem –  22 protsenti. Samas moodustavad 72 protsenti nendest investeeringutest hoiused ja arvelduskontod. Rahas on Eestisse tehtud investeeringud kokku 489 miljonit eurot, sellest kontod ja hoiused 350 miljonit eurot. Kuhu on investeeritud ülejäänud 139 miljonit? Suurima osa sellest 139 miljonist eurost moodustavad […]

Kaks vaadet II pensionisamba tootlusele

Tõnu Lillelaid, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist Rahandusministeeriumis valmis märtsis järjekordne riikliku vanaduspensioni, kohustusliku kogumispensioni ja vabatahtliku kogumispensioni statistika kokkuvõte. Kokkuvõtte rõhuasetus on küll eelkõige II ja III sambal, kuid kuna II sammas on I samba oluline osa, siis on põgusalt käsitletud ka I sammast. Statistika kokkuvõte on kättesaadav siit. All järgneb selle kokkuvõtte põhjal tehtud ülevaade […]