Rubriik: Raha

Pensionifondide tasud – miks ja kuidas neid alandada?

Tõnu Lillelaid, Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist II samba pensionifondide tasud on pensionifondide tootluse kujunemisel oluline element. Tähtis on sealjuures teada, et kõik pensionifondide poolt avalikustatud tootlused on netotootlused ehk tasud on juba maha arvestatud. Seega on inimese jaoks kõige olulisem võrrelda eelkõige pensionifondide tootlusi, mitte tasusid. Pensionifondil võib olla küll kõrge tasu, kuid kui sellega saavutatakse […]

2007-2013 ELi struktuurivahendite kasutamine ja tulemused

Kuidas Eesti struktuurivahendeid kasutanud on? Aprilli lõpu seisuga on Eestis kohustustega kaetud 97,8% ja välja makstud 80,0% struktuurivahenditest (välja maksmata on 680,7 mln €). Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide võrdluses olime 30.03.2014 seisuga Euroopa Komisjoni poolt Eestile tehtud struktuuritoetuste väljamaksetempolt esikohal (73,86%), järgnevad Portugal (73,36%) ja Kreeka (71,82%). Tabel 1. Ülevaade struktuurivahendite kasutamisest valitsemisalade lõikes 30.04.2014 seisuga. […]