Tõhus tolliliit on samm lähemale kogu EL-i hõlmavale digitaalsele ühisturule

Urmas Koidu, Maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja 

Euroopa Liit on globaalses kaubavahetuses oma 16 protsendise osalusega üks peamistest tegijatest. Sel nädalavahetusel kogunevad ELi majandus- ja rahandusministrid Tallinnas mitteametlikule Ecofinile, kus muude teemade kõrval räägivad ka tolliliidu juhtimisreformist. Laual on tolli IT süsteemide arendamise pikaajalised eesmärgid, mis tagaks kogu süsteemi jätkusuutlikkuse ja oleks samal ajal ka kulutõhusad. Kas ELi ülene ühine süsteem oleks siin lahendus?

28 erinevat süsteemi ei ole kulutõhus

Pea viis kümnendit vana tolliliit areneb järjepidevalt edasi. Areng toetub täna suuresti uuele liidu tolliseadustikule, mis aitab tollitoimingud liidu sees järk-järgult ühtlustada. Eesmärk on, et ettevõtjaid koheldaks kõikjal liidus võrdselt ja kogu asjaajamine muutuks tulevikus paberivabaks. See omakorda hoiab kokku aega ja raha. Seadustiku juurutamise üks nurgakividest on hästi toimivate IT-süsteemide väljaarendamine.

Lähenemine, mille kohaselt on igal riigil oma eraldiseisvad tolli IT-süsteemid, pärineb ajast, mil elektroonilise toe vajadus ei olnud veel nii oluline kui täna. Selline lähenemine on kulukas, nõudes raha nii liikmesriikide endi kui lisaks EL-i ühisest eelarvest – vaja on ju 28 korda ühte ja sama IT-süsteemi arendada. Hinnanguliselt kulub 28 iseseisva IT-süsteemi arendamiseks pea 2 miljardit eurot. Sellele lisanduvad veel ülalpidamiskulud.

Kuna iga liikmesriik liigub süsteemide arendamisel ka omas tempos, on see toonud kaasa märkimisväärseid viivitusi tolliõiguse rakendamisel. Selle tõttu tekkinud kulusid ettevõtjate halduskoormusele, kaubanduse mahule ja sellest tulenevat mõju EL-i konkurentsivõimele ja majanduskasvule ei saa samuti alahinnata.

Üks ühine süsteem annab rohkem võimalusi

Aastast 2021 peab kogu andmevahetus ettevõtete ja tolli vahel olema elektrooniline. On enesestmõistetav, et 28 eraldi IT-süsteemi arendamise asemel on asjakohane välja töötada ühine süsteem.

Siin on vaid mõned põhjused, miks:

  • 28 erineva süsteemi välja arendamine maksaks 2 miljardit eurot. Rahalises mõttes oleks mõistlikum panustada ühele ühisele süsteemile.
  • Ühine süsteem tagab ELi tollialaste õigusaktide ühetaolise kohaldamise ja riskijuhtimise ning parandab tolli ja piirivalve vahelist koostööd.
  • Harmoniseeritud süsteem tagab ka selle suurema agiilsuse ehk selle saab kohe kasutusele võtta, samal ajal on seda võimalik kiiresti muutuvas digimaailmas nii tolli kui klientide ootustele vastavaks arendada.
  • See suurendab ettevõtete konkurentsivõimet ja vähendab nende kulusid. Ettevõtja ei pea oma IT-süsteeme ühendama 28 erineva liidesega ja tal on online-süsteemidele parem juurdepääs.