12 asja, mida võiks teada II sambast pensionile jäädes või seal olles

Jääda II sambasse või sealt lahkuda? Kas kõik need muudatused, millest räägitakse, II samba pensionäre üldse puudutavad? Kas ma pean ilmtingimata midagi tegema? Siin on 12 punkti pensionile jäämise ja pensionil oleku kohta.

Kertu Fedotov, kindlustuspoliitika osakonna nõunik
 1. Kui oled II samba pensionieas ehk 60-aastane või vanem, võid sa II sambast pensionile jääda, aga ei pea. Pensionile saad jääda, millal ise soovid. II sambast lahkumine pole sinu jaoks teema – kui soovid raha välja võtma hakata, piisab pensionile jäämisest. Kui sa oled noorem kui 60-aastane, aga sulle makstakse mõnda eri- või soodustingimustel pensionit I sambast, ei anna see sulle õigust ka II sambast pensionile jääda. Ja teistpidi – kui oled vähemalt 60-aastane, aga ei ole I sambast veel pensioni võtma hakanud, ei takista see sul II sambast pensionile jääda.
 2. II sambast lahkumise asemel kasutad pensionile jäämise eeliseid. Kui sambast lahkujatel tuleb oma raha vähemalt viis kuud oodata, siis pensionile minnes saad raha juba järgmisest kuust, pensionilepingu sõlmimisel hiljemalt ülejärgmisest kuust. Näiteks kui lähed II sambast pensionile jaanuaris, ei tule sul raha saamiseks oodata septembrit, vaid saad selle juba veebruaris. Lisaks kehtivad II samba pensionäridele raha väljamaksmisel maksusoodustused.
 3. Kui oled veidi noorem kui II samba pensioniiga, tasub sul tõsiselt kaaluda, kas tuleksid toime ka nii, et II sambast raha veel välja ei võta. Kui ootad pensionieani, saad oma raha võtta II sambast välja soodsamalt. Kui pensionieani on aega rohkem, võid lahkumisotsuse teha ka hiljem, kui see lisaraha peaks ühel hetkel siiski hädavajalik olema. Sambast lahkumise avaldust saad teha igal ajal. Seda ei pea tegema tingimata 2021. aasta jaanuaris ega märtsis või üldse 2021. aastal.
 4. Pensionieas saad teisest sambast raha välja võtta soodsamalt. Kui lähed II sambast pensionile, ei pea sa tulumaksu üldse maksma, kui valid omale eluaegse või vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud tähtajalise pensioni. Lühem tähtajaline pension ja raha korraga välja võtmine on II samba pensionäri jaoks tavalise 20% tulumaksu asemel maksustatud 10%-ga.
 5. Kui sulle on määratud puuduv töövõime, saad sõltumata oma vanusest jääda II sambast pensionile ja kõik väljamaksed sulle on tulumaksuvabad. Puuduva töövõime tingimus loetakse täidetuks ka siis, kui sul on tuvastatud täielik töövõimetus riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.
 6. Omale sobiva pensioni saamise viisi – eluaegne, tähtajaline või ühekordne – valid ise. Mõtle rahulikult läbi, millised sissetulekud sul veel on ja millele sul raha kulub. Nii saad otsustada, millist pensionit just II sambast kõige enam vajaksid. Maksustamise mõttes on kõige soodsamad eluaegne ja vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud pension. Eluaegse pensioni võlu seisneb ka selles, et kuitahes kaua sa ei ela, pole vaja sul muretseda, et su pension varem ära lõppeks. Tähtajalise pensioni puhul kestab su pension seda kauem, mida pikema tähtaja valid. Kuigi maksuvabastuse annab juba pension, mis on jaotatud sinu vanuses inimeste keskmiselt elada jäänud aastatele, pane tähele, et tegelikult elab umbes pool inimestest sellest kauem, pool aga vähem.
 7. Kuhu ja mis avaldus esitada? Eluaegse ja tähtajalise pensioni saamiseks saad sõlmida elukindlustusseltsiga pensionilepingu. Kui eelistad tähtajalist pensionit, siis võid valida ka fondipensioni pensionifondist. Elukindlustusseltsi makstav pension on kindla suurusega, aga fondipension võib ajas nii suureneda kui väheneda, vastavalt sellele, kuidas läheb sinu investeeringutel pensionifondis. Fondipensioni, samuti ühekordse väljamakse saamiseks, tuleb
  avaldus esitada Pensionikeskuse veebilehel „Minu pensionikonto“ või panka. Enne tasub kindlasti uurida, kui palju sul raha II sambasse kogutud on. Seda saab teha samuti Pensionikeskuse lehelt, aga ka internetipangast või logides sisse eesti.ee lehele.
 8. Kui käid veel tööl, lõpetab II sambast pensionile minek sinu pensioni kogumise. Pensioni kogumine lõppeb kas jaanuarist, maist või septembrist. Millal täpselt, sõltub sellest, mis kuul sa teisest sambast pensionile jääd. Kui lähed pensionile detsembris, jaanuaris, veebruaris või märtsis, lõpetad kogumise septembrist. Kui lähed pensionile aprillis, mais, juunis või juulis, lõpetad kogumise jaanuarist. Kui lähed pensionile augustis, septembris, oktoobris või novembris, lõpetad kogumise aga maist. Pensionilepingu puhul määrab pensioni kogumise lõppemise siin kuu, millal sinu pensionilepingu sõlmimisest taganemise aeg möödus (pensionilepingust saab taganeda 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist). Kuna teisest sambast pensionile jäädes hakkad raha saama juba järgmisest või ülejärgmisest kuust, aga kogumine lõppeb üksnes kolmel korral aasas, siis peale pensionile jäämist kogutud raha saad kätte hiljem samuti pensioni või ühekordse väljamaksena, vastavalt oma valitud pensioni saamise viisile.
 9. Kui sa juba saad II sambast pensionit, saad sa seda vaikimisi edasi. Sellest aastast lisandunud maksusoodustusi on juba alates jaanuari pensionist sulle automaatselt kohaldatud ilma, et sa selleks midagi ise tegema oleksid pidanud. Seega, kui pensioni saamine sulle sobib, ei peagi sa midagi tegema.
 10. Kui oled seni saanud fondipensionit, aga tahaksid seda muuta, võid oma fondipensioni lõpetada ja teha uue. Kui sul on pensionifondis veel piisavalt suur summa, võid oma fondipensioni asemel sõlmida ka tähtajalise või eluaegse pensionilepingu. Vajadusel võid järelejäänud raha ka korraga välja võtta, pärast mida sa II sambast pensionit rohkem ei saa. Neid muudatusi saad teha igal ajal võttes ühendust oma kodupangaga või minnes pensionikeskuse lehele.
 11. Kui sul on tähtajaline või eluaegne pensionileping, mis on sõlmitud enne 2021. aasta 1. jaanuari, aga sa tunned, et pension pole siiski see, mida sa vajad, on sul erandkorras võimalik oma pensionileping üles öelda ja lasta lepingu tagastusväärtus omale välja maksta. Selle otsuse peaksid langetama ja vastava avalduse oma kindlustusseltsile esitama enne 2021. aasta märtsi lõppu. Kui teed avalduse oma pensionilepingu ülesütlemiseks, saad sa pensionit veel kuni augusti lõpuni ning lepingu tagastusväärtus, millelt on kinni peetud tulumaks 10%, makstakse sulle välja septembri jooksul. Enne, kui otsustad oma pensionilepingust loobuda, uuri oma kindlustusseltsist enda pensionilepingu tagastusväärtuse suurust ja küsi nõu.
 12. Pensionilepingu tagastusväärtus arvutatakse välja sinu pensionilepingu tingimuste kohaselt. See on tulevikus makstava pensioni ja lepingutasude tänane väärtus, mille arvutamisel on kasutatud pensionilepingu tingimustes näidatud intressimäära ja sel hetkel kehtivaid eluiga kirjeldavaid suremusnäitajaid ning kust on maha arvatud lepingu ülesütlemise tasu. Lepingu ülesütlemise tasu on tavaliselt teatud protsent lepingu tagastusväärtusest. Tasu suurus on sätestatud sinu pensionilepingu tingimustes.

Mõtle läbi ja loe lisa aadressilt pensionikeskus.ee.