Digipöörde nõuete uurimine tõi konkursil auhinna

Arvestusala uurimustööde konkursil parima finantsarvestust käsitleva töö auhinna võitnud Leila Joosepson uuris Eestis kasutatavate raamatupidamise tarkvarade vastavust digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele.  

Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi majandusarvestuse eriala lõpetanud Leila Joosepsoni lõputöö eesmärk oli hinnata Eestis kasutusel olevate raamatupidamise tarkvarade vastavust infotehnoloogia hüppelisest arengust tulenevatele nõuetele ja ootustele. 

Leila Joosepson

Arvestusalal on ootused, et masinad aitavad kiiremini ja paberivabalt edasi, samas raamatupidamiskohustuslastele tekkisid raamatupidamise seaduse 2017. aasta redaktsiooniga uued digitaalsed nõuded. Töö püüdis välja selgitada, mis on peamised nõuded ja ootused, mida raamatupidamisprogrammid saavad täita, et ettevõtjaid aidata. Analüüsitud on seadusandlikke nõudeid ja arvestusala ootusi ning uuritud raamatupidamisprogrammide hetkeseisu ja arenguvõimalusi. 

Töö autor Leila Joosepson ütles allpool avaldatud intervjuus, et on konkursi tulemusi varem jälginud ning jääb neid ka edaspidi jälgima, sest nii saab alati midagi uut ja põnevat teada. Joosepsoni sõnul motiveeris eesmärk oma töö konkursile esitada ka teda ennast oma uurimistööd põhjalikumalt tegema. 

Mis on Teie töö teema ja miks just selle teema valisite? Kes oli Teie juhendaja? 

Leila Joosepson: “Töö teemat läksin otsima Eesti Raamatupidajate Kogu lehelt juba esimesel kursusel, kui sissejuhatavas loengus meile tutvustati uurimistööde konkurssi. Teadsin, et tahan uurida teemat, mis on oluline suuremal skaalal ja mis oleks seotud ka IT-valdkonnaga, kuna see oli ja on hetkel olulisel määral mõjutamas kõiki meie eluvaldkondi. Lõplikuks pealkirjaks kujunes “Eestis kasutatavate raamatupidamise tarkvarade vastavus digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele”. Minu juhendaja oli Ave Nukka, kes oli väga toetav ja julgustav.”

Kuidas leidsite infot konkursi kohta? Miks otsustasite oma töö konkursile esitada?

Leila Joosepson: “Ave Nukka tutvustas sissejuhatavas loengus konkurssi kogu kursusele. Teadsin, et kui võtan eesmärgiks töö ka konkursile esitada, siis see motiveerib mind põhjalikumat uurima.” 

Kas töö esitamine konkursile oli lihtne ja arusaadav? Kas jäite konkursi korraldusega rahule?

Leila Joosepson: Esitamine oli tõesti lihtne ja arusaadav protsess. Jälgisin konkursi tulemusi juba enne ja jälgin ka edaspidi, kuna konkursi korraldus on jätnud hea ja sujuva mulje.”

Mida arvate sellisest konkursist, kas seda on vaja? Kas soovitate osaleda?

Leila Joosepson: Soovitan soojalt osaleda. Konkursi kaudu saab alati midagi uut ja põnevat teada. Nii töö kirjutaja vaatenurk laieneb kui ka lugejad saavad uut infot.”

Kuidas ise hindate, milline on uurimistöö kasu arvestusvaldkonna arengule või töö laiem mõju eriala arengule?

Leila Joosepson: Loodan, et minu urimistöö aitas arvestusalal kaasa mõelda, kuidas digipöördega koos parimal võimalikul moel edasi minna.”

Rahandusministeeriumi, Eesti Raamatupidajate Kogu, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindajad andsid arvestusala uurimustööde auhinnad üle mullu 5. oktoobril rahandusministeeriumis toimunud pidulikul vastuvõtul. Kokku 2700 euro suurune auhinnafond jaotati viies kategoorias konkursile esitatud tööde autorite ja juhendajate vahel. Loe lähemalt siit

Kõigi võidutöödega on võimalik tutvuda konkursi kodulehel:  https://www.audiitorkogu.ee/est/arvestusalaste-uurimustoode-konkursi-2020-voidutood-ja-audiitortegevusega-seotud-tood 

2021. aasta konkursile saab käimasoleval, 2020/2021. õppeaastal valmiva akadeemilise töö esitada hiljemalt 20. juunil 2021. Auhinnafond on tänavu samuti 2700 eurot. Arvestusalaste uurimustööde konkurss on Eestis ainus võimalus selles valdkonnas kõrgharidust omandavatel tudengitel esitada lõputöö omavaheliseks mõõduvõtmiseks.

Konkursil valitakse välja parim magistri- või doktoritöö, parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö, parim audiitortegevuse alane uurimustöö, parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö ning eraldi tunnustatakse uudset või huvitavat arvestusalast teemakäsitlust. Loe konkursist lähemalt siit.