Kesk-Läänemere programm eraldab piiriüleseks koostööks 8 miljonit eurot

Ingel Türk, Kesk-Läänemere programmi Eesti teabepunkti infojuht, Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakond

Eesti ja Läti matkateekondade täiustamine, töökohtade loomine kodu lähedal Alutagusel ja Setomaal, sotsiaalse tõrjutuse ohus emadele toetusvõrgustiku loomine ning inimtekkeliste saasteainete vähendamise algatus kõik saavad toetust Euroopa Liidu Kesk-Läänemere programmist.

Kesk-Läänemere programm rahastab koostööprojekte Eesti, Läti, Rootsi ja Soome asutuste, ühenduste ja ettevõtete vahel Euroopa Regionaalarengu Fondist. Rahastatakse projekte, mis otsivad ühiseid lahendusi ühistele väljakutsetele üle riigipiiride.

Sügisel sulgunud taotlusvoorus esitati Kesk-Läänemere programmile kokku 37 taotlust piiriülese koostöö tegemiseks, millest heaks kiideti 16. Neist 12 projektil on kasusaajaid Eestis ja seejuures rahastatakse heakskiidetud majanduse, turismi, logistika ja sotsiaalse sidususe projekte kokku ligikaudu kaheksa miljoni euroga.

Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakonna juhataja Urmo Merila sõnul kiideti heaks eelkõige sellised projektid, mis panustasid enim programmi erieesmärkide täitmisse. Programmi eesmärk on tugevdada koostööd piirkondade vahel, et programmipiirkonnas oleks konkurentsivõimelisem majandus, paremad ühendused, jätkusuutlikum ressursside kasutamine ning sotsiaalselt kaasavam elukeskkond.

„Väga palju oli selliseid projekte, mis olid küll üldjoontes head, ent milles jäid mõned olulised kriteeriumid täitmata,“ kommenteeris Merila. „Siiski on rõõm tõdeda, et Eesti taotlejad on aktiivsed ja niivõrd paljudes heakskiidetud projektides esindatud. Hoolimata sellest, et projektid kiideti heaks alles äsja, võin julgelt väita, et pärast seda taotlusvooru saavad kindlasti hoo sisse hulk põnevaid piiriüleseid koostööprojektid.“

Neljanda taotlusvooru heakskiidetud projektid

Ettevõtete teadmismahukusse ja uutele turgudele eksportimisse asub panustama viis Eesti partneriga projekti, seejuures on Tallinna Teaduspark Tehnopol neist Eesti poolt vedamas suisa kolme.

Selleks, et kasutada ära mõne partneri juba tekkinud ärivõrgustikke erinevate Vietnami ja Hiina regioonidega, ühendatakse projekti 4Smart Growth raames jõud ning viiakse kokku nende Aasia regioonide nutika linna koondplaani elluviijad Kesk-Läänemere piirkonna teenusepakkujatega nutikate teenuste valdkonnas.

Projekt ASIA-CLEAN toetab Soome ja Eesti ettevõtete ekspordipüüdlusi Kirde-Hiina ja Lõuna-Koreaga edukate ärisuhete loomisel, seejuures keskendutakse lahendustele, mis aitavad vähendada inimtekkeliste saasteainete kogust.

Tehnopol on koos Mektoryga esindatud ka projektis NOCCA, mille käigus töötatakse välja uus innovatsiooniteemaline õppekava, et julgustada (alustavaid) iduettevõtjaid kiiremale kasvule.

Samuti asuvad Kesk-Läänemere väikese ja keskmise suurusega ettevõtted Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu eestvedamisel projekti eMesai raames ühiselt vallutama Sahara-taguse Aafrika, India ja Araabia Ühendemiraatide turge. Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoda asub juhtima projekti, mille tulemusena sisenetakse piima- ja lihasektori esindajatega uutele turgudele – Kasahstani, Gruusiasse ja Ukrainasse.

Turismiteemalises toetussuunas puhul kiideti heaks kolm Eesti partneriga projekti. Urban Eco Islands, mille Eesti projektipartneriks on Tallinna Kesklinna valitsus ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, asub kaksiklinnade Helsingi ja Tallinna lähedal arendama populaarseks loodusturismi sihtkohaks kahte saart, Eestis Aegnat. MTÜ Lääne-Eesti Turism ja Keskkonnaamet hakkavad Eesti poolt projekti NatAc tegevuste käigus panustama Kesk-Läänemere piirkonna üheks Euroopa kõige paremini ligipääsetavaks turismisihtkohaks muutmisse. Eesti ja Läti matkateekondade võrgustiku täiustamisega hakkavad Eestis tegelema MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ Peipsimaa Turism, MTÜ Setomaa Turism, MTÜ Ökokuller ning Põhja-Eesti Turism.

Transpordi ja logistika toetussuunast kiideti heaks üks projekt. Baltic Loopi raames asutakse arendama lahendusi transpordi kitsaskohtade jaoks ida- ja läänekoridorides, et lihtsustada transpordivooge. Eesmärk on vähendada nii reisimisele ja kaubaveole kuluvat aega kui ka süsinikdioksiidi heitkoguseid.

Väiksema eelarve ja lühema kestusega projektide seas kiideti heaks kokku kuus projekti, neist pooled on Eesti partneri osalusega. Näiteks projekt ActiveMoms, mille Eesti esindajaks Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, asub kaasama sotsiaalses riskigrupis olevaid naisi, kes on lastega kodus, ei osale tööjõuturul ning kuuluvad suurimate rahvusvähemuste hulka. Projekt ActLocal on võtnud sihiks viia kokku maapiirkondades – Eestis Setomaal ja Alutagusel – paiknevad tööandjad töötajatega, et võimaldada nende piirkondade inimestel töötada kodu lähedal. Projekt MAMYFU (Making my future) keskendub sotsiaalse tõrjutuse riskiga noortele vanuses 16–25, eesmärgiga õpetada uusi oskusi, julgustada ning tõsta nende enesekindlust. Selleks viib projekt MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse kaasabil kokku 35 noort ning 10 professionaali Eestist, Lätist ja Soomest.

Projektide esimene võimalik algusaeg on 2019. aasta 1. aprill, lõppema peavad need hiljemalt 2021. aasta 30. juunil.

Avanes programmiperioodi viies taotlusvoor

Kesk-Läänemere programm on saanud Euroopa Regionaalarengufondilt täiendava rahastuse, mille toel otsustasid liikmesriikide esindajad avada programmiperioodi viienda taotlusvooru. Taotlusi saab esitada 15. augustist kuni 15. oktoobril 2019, seejuures on avatud programmi kõik toetussuunad. Täpsemat infot taotlusvooru toimumise ja tingimuste osas võib leida programmi veebilehelt ja uudiskirjadest. Julgustame sel korral valituks mitte osutunud projektidel jätkata tööd, täiendada tagasiside põhjal projekte ning võimaluse korral juba sügisel uuesti proovida.

Kesk-Läänemere programm on piiriülene programm ühiste probleemide koos lahendamiseks või ühiste võimaluste nimel koos töötamiseks. Selles osalevad Eesti, Läti, Soome (sh Ahvenamaa) ning Rootsi. Kokku on alates 2015. aasta esimesest taotlusvoorust esitatud 454 taotlust, seejuures on rahastuse saanud 97 projekti, millele lisandus 16 uut heakskiidetud projekti. Kesk-Läänemere programmi kohta saab lähemalt lugeda aadressil http://centralbaltic.eu/, Eestit puudutavatel uudistel silma peal hoidmiseks tasub tellida uudiskiri aadressil http://centralbaltic.eu/content/subscribe-our-newsletters.

Lisainfo:
Ingel Türk 
Kesk-Läänemere programmi Eesti teabepunkt 
ingel.tyrk@rtk.ee,
mob: +372 5694 4985, tel: +372 663 1927